felsefe

şehircilik ve mimari daima kamusaldır, bu nedenle tarih, toplum, topoğrafya ve çevreyle süregelen bir ilişkilendirme içerisinde konumlandırılmalıdır. güçlü bir tasarım konsepti için bütün çevresel verilerin doğru analizi, müşteri isteği ve fonksyonal süreçlerin incelenmesi esastır.

yüksek gelişmiş kültür çevrelerinde bireysellik, toplumla saygı çerçevesinde bir dengede konumlanmıştır. bu nedenle, mimarlık daima iletişimi destekleyen ve eşzamanda özel mekanlar da sunan bir yaklaşım sergilemelidir. bu bağlamda bir arsanın bütün parametreleri dikkatlice incelenmeli ve proje bu hassasiyete dayanarak konumlandırılmalıdır.

şehirlerin, yapılarının ve kamusal alanların güveni öncelik teşkil etmeli, depremlerden ve diğer doğal felaketlerden doğan korkular azaltılmalıdır. statik değerlendirmeler, tasarım sürecinin başında devreye girmeli ve bu sayede proje maliyetini ve inşaat süresini azaltabilmelidir. neticede, en iyi tasarım dahi iyi bir yapı yönetimi ve denetimi, şantiye ekspertizi gerektirmektedir.

yapı endüstrisi ve yapı işletimi en büyük enerji tüketicileri arasındadır. kaynakların korunabilmesi adına enerji tasarrufu ve değerlendirilmesi projelerin erken safhasında yer almalıdır. örnek vermek gerekirse, 'gri enerji' gibi hususların kullanımı veya enerji kayıbını önlemek esastır. akıllı ekolojik yapı teknolojileri sayesinde gelişmiş yaşam ve çalışma mekanları gerçekleştirilebilir ve alışılagelmiş tekniklerin enerji ihtiyacı azaltılabilir. sürdürülebilir ve ekolojik projelendirme, daha sağlıklı ve ekonomik bir mimari garantiler. çeşitli teknolojilerin ideal şekilde birleşmesiyle yapılar enerji tüketmek yerine enerji kazandırabilirler. sıradışı mimari, fonksyonal, zamanötesi, verimli, eşsiz tasarımın, ayrıca insan hayatının ve kaynaklarımızın korunmasınının dengesiyle oluşmaktadır.

erhan patat